Archiwum Państwowe w Toruniu

27 styczeń, 2016  |   |   Rok 2015

Zakres kontroli ogólnej, do której należało sprawdzenie: – stopnia wdrożenia i przestrzegania przepisów kancelaryjno-archiwalnych; – prawidłowości klasyfikacji i kwalifikacji dokumentacji, a zwłaszcza materiałów archiwalnych; – rozmiaru zasobu znajdującego się w archiwum zakładowym; – stanu fizycznego akt, ich kompletność oraz terminowość przekazania akt przez komórki organizacyjne do archiwum zakładowego; – poprawność środków ewidencyjnych; – poprawność udostępnienia…

Czytaj więcej