Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną, która działa w szczególności na podstawie:
1) Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z 2019 r. poz. 115.),
2) Statutu nadanego Uchwałą Nr XXX/592/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2009 r.
Organizatorem Galerii jest województwo kujawsko-pomorskie.

Wytworzył: Dariusz Delik
Data wytworzenia:2010/11/10 15:11
Opublikował:Ewa Katulska
Data publikacji:2010-12-10 09:52:11
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian: