Adres do doręczeń e-PUAP: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/GIOPTDZ

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych na skrzynkę e-PUAP Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu:

  • dokumenty muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES, XMLsig, PAdES, CAdES lub profilem zaufanym
  • akceptowalne formaty załączników to: DOC, DOCX, RTF, ODT, TXT, XML, PDF, XPS, XLS, XLSX, ODS, PPT, PPTX, GIF, TIF, JPG, MPEG, MP3, MP4, ZIP, 7Z, HTML, XHTML
  • maksymalny rozmiar załącznika to 5 MB.

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/GIOPTDZ

 

Wytworzył: Adam Tułodziecki
Data wytworzenia:2022/02/23 09:43
Opublikował:Ewa Katulska
Data publikacji:2022-02-23 09:44:31
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian:

  • Zaktualizowane 23 luty 2022 09:51:11 przez Ewa Katulska
  • Dodanie informacji 23 luty 2022 o 09:44:31 przez Ewa Katulska