Rok 2012

  1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu

Ocena stanu sanitarnego placówki

 

  1. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Kontroli i Audytu

Zgodność struktur organizacyjnych z regulaminem jednostki oraz fundusz płac, wydatki i umowy cywilno-prawne za 2011 rok i I półrocze 2012r.

 

  1. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu                                                               Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Stosowanie przez wojewódzkie instytucje kultury ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o dostępie do informacji publicznej”, że szczegółowym uwzględnieniem udostępniania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej, zwanej dalej BIP.

Opublikował:Ewa Katulska
Data publikacji:2015-08-10 20:16:21
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian: