Instrukcja obsługi podmiotowej strony BIP

 

Dostęp do informacji publicznych udostępnionych w BIP

Informacje publiczne zawarte w naszym Biuletynie udostępniamy wszystkim zainteresowanym(odwiedzającym) przez 24h/dobę bez przerwy. W przypadku krytycznej awarii serwera podmiotowej strony BIP, odwiedzający są informowani o chwilowym zablokowaniu połączeń z tą stroną.
Dostęp do informacji publicznych udostępnionych w naszym BIP jest również możliwy poprzez stronę główną BIP posiadającą adres URL – www.bip.gov.pl według menu podmiotowego lub przedmiotowego.

Elementy naszej strony BIP

Widoczna na ekranie podmiotowa strona naszego Biuletynu Informacji Publicznej (w skrócie BIP), składa się z 3 części:

  • nagłówka,
  • menu przedmiotowego,
  • pola publikacji treści.

Wygląd i zawartość nagłówka oraz menu przedmiotowego są identyczne na wszystkich podstronach Biuletynu. Natomiast zawartość pola publikacji treści ulega zmianie w zależności od wyboru danego działu z menu przedmiotowego i wyświetlanej dzięki temu treści.

Zawartość nagłówka

W lewym polu nagłówka zamieszczony jest:

-znak graficzny – logo Biuletynu

-adres: www.galeriadziecka.com – który po naciśnięciu przeniesie nas na stronę główną Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu

W prawym polu nagłówka umieszczony jest:

-adres strony głównej BIP: www.bip.gov.pl, który po naciśnięciu przeniesie nas na stronę główną BIP prowadzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

-moduł wyszukujący – pozwala na sprawne wyszukanie danej grupy informacji w zawartości całego Biuletynu. Wystarczy wpisać w okno wyszukiwarki dany wyraz lub frazę, po jakiej chcemy dokonać wyszukiwania, a następnie wcisnąć klawisz Enter lub „wyszukaj”.Wynik wyszukiwania otrzymamy w postaci wylistowanych skrótów informacji, w których wyszukiwany wyraz lub fraza wystąpiła.

Menu przedmiotowe

Lewą stronę Biuletynu zajmuje kolumna stanowiąca menu przedmiotowe, czyli wykaz kategorii tematycznych, w której są zawarte informacje publiczne udostępniane w BIP. Wybór danego działu poprzez kliknięcie myszką w jego nazwę, spowoduje wyświetlenie zawartości tego działu w polu publikacji treści.

Pole publikacji treści

Środkowa i zarazem największa część strony Biuletynu. Pole to służy do wyświetlania treści zawartej w poszczególnych działach i poddziałach BIP.

Elementy każdej informacji publicznej

Każda informacja publiczna, jaka została opublikowana w naszym BIP, poza swoją treścią zakończona jest stopką informacyjną określającą:

– datę i czas wprowadzenia informacji

– datę i czas jej zaktualizowania

– tożsamość osoby wprowadzającego informację

– tożsamość autora oraz data wytworzenia informacji

– naciśnięcie „wersja do druku” umożliwi wydrukowanie treści tej informacji publicznej, bez nagłówka i menu tematycznego BIP. Wygląd przygotowanej do druku informacji jest widoczny w osobnym oknie przeglądarki.

Poruszanie się po stronie BIP

W celu sprawnego poruszania się po naszej stronie BIP, najlepiej wykorzystywać komputerową mysz. Aby zapoznać się z treścią danego interesującego nas działu, należy wskazać kursorem jego nazwę (nastąpi podkreślenie czcionki) w menu przedmiotowym, a następnie kliknąć lewym przyciskiem myszy. Zawartość działu wyświetli się w polu publikacji treści. Aby przejść ponownie do listy informacji publicznych w danym dziale należy wybrać przycisk wstecz w oknie przeglądarki internetowej lub wybrać interesujący nas poziom menu w ścieżce dostępu do informacji.
Załączniki w BIP

Część informacji publicznych udostępnionych w naszym Biuletynie posiada format załącznika w postaci pliku: doc, pdf, jpg i inne. W celu otwarcia danego pliku lub zapisania go na dysku swojego komputera, należy kliknąć w podświetloną nazwę pliku i wybrać jedną z opcji okna dialogowego, jakie się pojawi na ekranie.

Informacje niejawne w BIP

W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podajemy zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazujemy organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, a w przypadku jeżeli ograniczenie nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy – podmiot w interesie, którego dokonano wyłączenia jawności.

Opublikował:Ewa Katulska
Data publikacji:2015-12-23 12:36:03
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian: