Dyrektor Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godzinach od 14.00 do 16.00. Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy przyjęcia interesantów odbywają się w następny dzień tygodnia w tych samych godzinach.

Opublikował:Ewa Katulska
Data publikacji:2010-11-17 11:45:39
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian: