27 styczeń, 2016  |   |   Rok 2015

Zakres kontroli ogólnej, do której należało sprawdzenie:

– stopnia wdrożenia i przestrzegania przepisów kancelaryjno-archiwalnych;

– prawidłowości klasyfikacji i kwalifikacji dokumentacji, a zwłaszcza materiałów archiwalnych;

– rozmiaru zasobu znajdującego się w archiwum zakładowym;

– stanu fizycznego akt, ich kompletność oraz terminowość przekazania akt przez komórki organizacyjne do archiwum zakładowego;

– poprawność środków ewidencyjnych;

– poprawność udostępnienia dokumentacji;

– regularność i poprawność brakowania dokumentacji niearchiwalnej;

– kwalifikacji zawodowych i stanu odsady osobowej archiwum zakładowego;

– stanu lokalu archiwum i jego wyposażenia pod katem należytego zabezpieczenia zasobu archiwalnego przed zniszczeniem;

– terminowość i poprawność przekazywania materiałów archiwalnych do właściwego archiwum państwowego;

– stopnia wykonania zaleceń pokontrolnych.

Opublikował:Ewa Katulska
Data publikacji:2017-01-16 10:56:16
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian:

Ten wpis nie został zmieniony od czasu publikacji.