Dostęp do informacji nie zawartych w Biuletynie Informacji Publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112, poz.1198 ze zm.). Informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Kontakt bezpośredni tel. (56)622-75-34, fax. (56)621-00-60 lub korespondencyjnie na adres Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu, Rynek Nowomiejski 17. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP jest udostępniana na wniosek.

Plik wniosku do pobrania – word

Wytworzył: Ewa Katulska
Data wytworzenia:2010/11/02 14:50
Opublikował:Ewa Katulska
Data publikacji:2010-11-17 11:40:27
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian: