Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępniania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Ponownemu wykorzystywaniu podlegają informacje publiczne:

  1. Udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu;
  2. Wywieszone lub wyłożone w siedzibie głównej Galerii przy Rynku Nowomiejskim 17 oraz w jej filii;
  3. Przekazane do ponownego wykorzystywania na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Każdy, kto zamierza ponownie wykorzystywać informacje publiczne udostępnione w sposób określony w pkt 1 i 2 ma obowiązek do:

  • poinformowania o źródle ich pochodzenia (adres www Biuletynu Informacji Publicznej Galerii), czasie wytworzenia i pozyskania informacji;
  • udostępniania innym użytkownikom informacji publicznych w pierwotnie pozyskanej formie;
  • poinformowania o przetworzeniu informacji publicznych ponownie wykorzystywanych.

Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu są na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej. W takim przypadku warunki ponownego wykorzystywania określane są indywidualnie.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej powinien być przygotowany według wzoru, który określony został w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz.U.2016, poz. 352).

UWAGA: Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu nie odpowiada za rezultaty przetworzenia informacji publicznych ponownie wykorzystywanych.

 

Opublikował:Ewa Katulska
Data publikacji:2018-03-09 13:40:45
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian: