Przedmiot działalności

Podstawowym celem działalności Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka jest szeroko rozumiana edukacja plastyczna dzieci i młodzieży.
Do zakresu działalności Galerii należy:
– prowadzenie zajęć plastycznych w pracowniach dydaktycznych Galerii
– stała prezentacja osiągnięć polskich i zagranicznych instytucji kultury i szkół w dziedzinie edukacji plastycznej
– gromadzenie zbiorów prac plastycznych dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy
– porządkowanie, katalogowanie oraz udostępnianie zbiorów
– przygotowywanie zestawów wystawowych prac dzieci i młodzieży oraz prezentowanie ich w kraju i zagranicą
– organizowanie konkursów plastycznych dla dzieci i młodzieży
– organizowanie warsztatów, akcji plastycznych, zajęć plenerowych oraz innych form rozbudzania aktywności plastycznej dzieci i młodzieży
– opracowywanie, wydawanie i udostępnianie materiałów informacyjnych o działalności Galerii, wystawach i konkursach przez nią organizowanych
– opracowywanie, realizacja oraz udostępnianie eksperymentalnych programów edukacyjnych
– współpraca ze szkołami, uczelniami, instytucjami kultury, stowarzyszeniami i innymi podmiotami w zakresie edukacji plastycznej oraz przygotowywania dzieci i młodzieży do czynnego odbioru sztuki
– realizacja innych zadań służących edukacji plastycznej i upowszechnianiu sztuki

  • UdostępniającyEwa Katulska
  • Data publikacji: 17.12.2010 10:04
  • Data modyfikacji: 17.12.2016 19:35
  • Ilość wyświetleń:

Rejestr zmian