Przeglądasz starsze wersje tego wpisu, z dnia 17 grudzień 2016 o 19:36:02, zmodyfikowaną przez Ewa Katulska.

Uwaga! To jest wersja archiwalna artykułu, może zawierać błędne lub nieścisłe informacje.
Proszę zapoznać się z bieżącą wersją artykułu.

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz innych właściwych przepisach.
Podstawą gospodarki finansowej Galerii jest roczny plan finansowy, ustalony przez dyrektora, sporządzony w oparciu o wysokość dotacji Organizatora oraz planowane przychody Galerii.

Galeria pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązań z uzyskanych przychodów.
Przychodami Galerii są wpływy:
1) z dotacji budżetowych,
2) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych,
3) z innych źródeł.

 

Wytworzył: Dariusz Delik
Data wytworzenia:2010/11/10 14:01
Opublikował:Ewa Katulska
Data publikacji:2010-11-17 11:03:54
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian: