16 sierpień, 2016  |   |   Rok 2016

Zakres kontroli:

1/ Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

2/ Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

3/ Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

4/ Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Opublikował:Ewa Katulska
Data publikacji:2017-01-16 10:55:15
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian:

Ten wpis nie został zmieniony od czasu publikacji.