19 stycznia, 2010  |   |   Rok 2010

Zakres kontroli:

1/ Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania składek na ubezpieczenia społeczne  oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

2/ ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu oraz sprawdzanie prawidłowości obliczania przez płatników składek kwoty wyrównań zasiłków oraz odsetek od kwot tych wyrównań i ich rozliczania w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne w wyniku realizacji wyroku TK z dnia 24-06-2008r..

3/ Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenie emerytalne i rentowe.

4/ Prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Opublikował:Ewa Katulska
Data publikacji:2017-01-16 11:02:46
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian:

Ten wpis nie został zmieniony od czasu publikacji.