2 października, 2014  |   |   Nabór do pracy

    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO WV TRANSPORTER KOMBI T4 TD MR’96 2.6T

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Nr 5/2014 Dyrektora Galerii i Ośrodka

Plastycznej Twórczości Dziecka w

Toruniu dnia 2 października 2014

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego
WV Transporter Kombi T4 TD MR’96 2.6t

 

1) Nazwa i siedziba sprzedającego:

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu
Rynek Nowomiejski 17, 87-100 Toruń
Osoba do kontaktu: Andrzej Pokojski – telefon 603 126 074
2) Przedmiot przetargu:
Samochód osobowy WV Transporter Kombi T4 TD MR’96 2.6t
Rocznik: 1997 (pierwsza rejestracja 05.01.1998)
Przebieg w km: 221.673
Pojemność silnika w m3: 1896
Moc silnika: 50 kW
Nr identyfikacyjny VIN: WV2ZZZ70ZWX009922
Rodzaj paliwa: olej napędowy
Kolor: biały
Przedmiot przetargu można oglądać w siedzibie Galerii przy Rynku Nowomiejskim 17 w Toruniu, po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.
3) Tryb przetargu:
Pisemny przetarg ofertowy. Oferta pisemna powinna zawierać następujące dane:
– imię i nazwisko oferenta lub nazwę firmy
– adres oferenta lub siedziby firmy
– numer telefonu
– numer PESEL lub NIP i REGON w przypadku firmy
– datę sporządzenia oferty
– cenę brutto
4) Cena samochodu:
Cena samochodu 11.000 zł brutto.
– zgodnie z wyceną Biura Rzeczoznawstwa Techniki samochodowej i Ruchu Drogowego MOTOEXPERT w Toruniu nr opinii 348/E/14 – do wglądu w siedzibie Galerii przy Rynku Nowomiejskim 17 w Toruniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
5) Termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„Oferta na zakup samochodu WV Transporter Kombi T4 TD”
Ostateczny termin składania ofert ustala się do dnia 12 listopada 2014 roku do godz. 12.00.
6) Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.11.2014 roku godz. 12.15 w siedzibie Galerii przy Rynku Nowomiejskim 17. W przypadku złożenia ofert o tej samej cenie, Galeria wezwie zainteresowanych oferentów do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.
7) Wybór oferty:
Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu zastrzega sobie możliwość wyboru najkorzystniejszej ze złożonych ofert lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Wytworzył: Ewa Katulska
Opublikował:Ewa Katulska
Data publikacji:2014-10-02 12:26:11
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian: