Przeglądasz starsze wersje tego wpisu, z dnia 27 lipiec 2015 o 12:22:13, zmodyfikowaną przez Ewa Katulska.

Uwaga! To jest wersja archiwalna artykułu, może zawierać błędne lub nieścisłe informacje.
Proszę zapoznać się z bieżącą wersją artykułu.

2015 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu. Ocena stanu sanitarnego placówki, ocena przestrzegania zakazu palenia tytoniu.

Kontrola 2014 r

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Inwestycji. Remont podłóg budynku przy Rynku Nowomiejskim 17 i zakup wyposażenia komputerowego.

Kontrola 2014 r

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Inwestycji. Zakup samochodu zgodnie z umową i uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Rok 2014

 1. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Kontroli i Audytu

Gospodarka finansowa jednostki. Zagadnienia kadrowo-płacowe. Przestrzeganie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Okres objęty kontrolą lata 2012-2013.

Rok 2012

 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu

Ocena stanu sanitarnego placówki

 

 1. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Kontroli i Audytu

Zgodność struktur organizacyjnych z regulaminem jednostki oraz fundusz płac, wydatki i umowy cywilno-prawne za 2011 rok i I półrocze 2012r.

 

 1. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu                                                               Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Stosowanie przez wojewódzkie instytucje kultury ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o dostępie do informacji publicznej”, że szczegółowym uwzględnieniem udostępniania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej, zwanej dalej BIP.

 

Rok 2010

 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu
Wydział Kontroli Płatników Składek I

dot. 1. Prawidłowości i rzetelności obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

 1. Ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu oraz sprawdzanie prawidłowości obliczania przez płatników składek kwot wyrównań zasiłków oraz odsetek od kwot tych wyrównań i ich rozliczania w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne w wyniku realizacji wyroku TK z dnia 24-06-2008r.
 2. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
 3. Prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

 

 1. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

dot. kontroli realizacji zadania i wydatkowania środków przyznanych w ramach dotacji celowej na wykonanie zadań z zakresu kultury objętych mecenatem państwa w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego MECENAT.

 

 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu

Ocena stanu sanitarnego placówki

Opublikował:Ewa Katulska
Data publikacji:2015-07-27 12:22:13
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian:

 • Zaktualizowane 9 marzec 2018 13:48:00 przez Ewa Katulska
 • Dodanie informacji 27 lipiec 2015 o 12:22:13 przez Ewa Katulska