Rok 2018

2018 / Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

02 stycznia, 2019 /

Przedmiotowy zakres kontroli i objęty nią okres: – formy edukacji  kulturalnej i artystycznej w 2017 r.; – projekty ze środków zewnętrznych dotyczące edukacji kulturalnej w 2017 r.; zasadność realizacji działalności edukacyjnej w aspekcie potrzeb mieszkańców województwa; współpraca Galerii z samorządowymi instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi działającymi w sferze edukacji kulturalnej, administracją […]

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu

12 marca, 2018 /

Zakres przedmiotowy kontroli: ocena stanu sanitarnego placówki, ocena realizacji wymogów wynikających z ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2017, poz. 957 z późn. zm.).