Zakres przedmiotowy kontroli: a) sporządzanie aktów prawnych dyrektora; b) realizacja Planu Działania Marszałka Województwa; c) sporządzanie i wykonywanie dokumentacji podstawowej oraz instrukcji i procedur postępowania w sytuacjach zdarzeń kryzysowych; d) planowanie operacyjne (tabela realizacji zadań operacyjnych, karty operacyjne); e) system szkolenia oraz jego dokumentacja; f) system ochrony obiektu.…

Czytaj więcej