Rok 2010

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu

19 stycznia, 2010 /

Zakres kontroli: 1/ Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania składek na ubezpieczenia społeczne  oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 2/ ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu oraz sprawdzanie prawidłowości obliczania […]