Przedmiotowy zakres kontroli i objęty nią okres: – formy edukacji  kulturalnej i artystycznej w 2017 r.; – projekty ze środków zewnętrznych dotyczące edukacji kulturalnej w 2017 r.; zasadność realizacji działalności edukacyjnej w aspekcie potrzeb mieszkańców województwa; współpraca Galerii z samorządowymi instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi działającymi w sferze edukacji kulturalnej, administracją…

Czytaj więcej


Zakres przedmiotowy kontroli: a) sporządzanie aktów prawnych dyrektora; b) realizacja Planu Działania Marszałka Województwa; c) sporządzanie i wykonywanie dokumentacji podstawowej oraz instrukcji i procedur postępowania w sytuacjach zdarzeń kryzysowych; d) planowanie operacyjne (tabela realizacji zadań operacyjnych, karty operacyjne); e) system szkolenia oraz jego dokumentacja; f) system ochrony obiektu.…

Czytaj więcej