Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu

19 grudnia, 2016  |   |   Bez kategorii

Zakres kontroli: Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne…

Czytaj więcej


Archiwum Państwowe w Toruniu

3 grudnia, 2016  |   |   Bez kategorii

Kontrola ogólna w zakresie: – stosowania i przestrzegania przepisów kancelaryjno-archiwalnych, prawidłowości klasyfikacji i kwalifikacji dokumentacji; – rozmiaru zasobu znajdującego się w archiwum zakładowym; – stanu fizycznego akt, ich kompletności oraz terminowości przekazywania akt przez komórki organizacyjne do archiwum zakładowego; – poprawności środków ewidencyjnych;  – poprawność udostępniania dokumentacji; – regularność i poprawność brakowania dokumentacji niearchiwalnej; –…

Czytaj więcej


Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Protokół kontroli 1 Protokół kontroli 2 Protokół kontroli 3 Protokół kontroli 4 Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego dot. kontroli realizacji zadania i wydatkowania środków przyznanych w ramach dotacji celowej na wykonanie zadań z zakresu kultury objętych mecenatem państwa w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego MECENAT.…

Czytaj więcej


Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu

22 grudnia, 2011  |   |   Bez kategorii

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu Protokół kontroli 1 Protokół kontroli 2 Protokół kontroli 3 Protokół kontroli 4 Wydział Kontroli Płatników Składek I dot. 1. Prawidłowości i rzetelności obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.…

Czytaj więcej