Zakład Ubezpieczeń Społecznych

16 sierpnia, 2016  |   |   Rok 2016

Zakres kontroli: 1/ Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 2/ Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. 3/ Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków…

Czytaj więcej


Archiwum Państwowe w Toruniu

27 stycznia, 2016  |   |   Rok 2015

Zakres kontroli ogólnej, do której należało sprawdzenie: – stopnia wdrożenia i przestrzegania przepisów kancelaryjno-archiwalnych; – prawidłowości klasyfikacji i kwalifikacji dokumentacji, a zwłaszcza materiałów archiwalnych; – rozmiaru zasobu znajdującego się w archiwum zakładowym; – stanu fizycznego akt, ich kompletność oraz terminowość przekazania akt przez komórki organizacyjne do archiwum zakładowego; – poprawność środków ewidencyjnych; – poprawność udostępnienia…

Czytaj więcej


Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu uprzejmie informuje, że w związku z ogłoszeniem o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego wpłynęły 3 oferty. Jako najkorzystniejszą, z najwyższą ceną, wybrano ofertę złożoną przez firmę: SANTO Sp. z o.o., ul. Kościuszki 41/47, 87-100 Toruń, za cenę 8.150zł brutto.…

Czytaj więcej


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO WV TRANSPORTER KOMBI T4 TD MR’96 2.6T Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2014 Dyrektora Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu dnia 2 października 2014 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego WV Transporter Kombi T4 TD MR’96 2.6t   1) Nazwa i siedziba sprzedającego: Galeria…

Czytaj więcej


Zakres kontroli: Stosowanie przez wojewódzkie instytucje kultury ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), zwanej dalej „ustawa o dostępie do informacji publicznej”, ze szczególnym uwzględnieniem udostępniania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.…

Czytaj więcej