Zakład Ubezpieczeń Społecznych

16 sierpień, 2016  |   |   Rok 2016

Zakres kontroli: 1/ Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 2/ Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. 3/ Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków…

Czytaj więcej


Archiwum Państwowe w Toruniu

27 styczeń, 2016  |   |   Rok 2015

Zakres kontroli ogólnej, do której należało sprawdzenie: – stopnia wdrożenia i przestrzegania przepisów kancelaryjno-archiwalnych; – prawidłowości klasyfikacji i kwalifikacji dokumentacji, a zwłaszcza materiałów archiwalnych; – rozmiaru zasobu znajdującego się w archiwum zakładowym; – stanu fizycznego akt, ich kompletność oraz terminowość przekazania akt przez komórki organizacyjne do archiwum zakładowego; – poprawność środków ewidencyjnych; – poprawność udostępnienia…

Czytaj więcej


Zakres kontroli: Stosowanie przez wojewódzkie instytucje kultury ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), zwanej dalej „ustawa o dostępie do informacji publicznej”, ze szczególnym uwzględnieniem udostępniania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.…

Czytaj więcej