3 grudnia, 2016  |   |   Bez kategorii

Kontrola ogólna w zakresie: – stosowania i przestrzegania przepisów kancelaryjno-archiwalnych, prawidłowości klasyfikacji i kwalifikacji dokumentacji; – rozmiaru zasobu znajdującego się w archiwum zakładowym; – stanu fizycznego akt, ich kompletności oraz terminowości przekazywania akt przez komórki organizacyjne do archiwum zakładowego; – poprawności środków ewidencyjnych;  – poprawność udostępniania dokumentacji; – regularność i poprawność brakowania dokumentacji niearchiwalnej; – kwalifikacji zawodowych i stanu obsady osobowej archiwum zakładowego; – stanu lokalu archiwum i jego wyposażenia; –  terminowości i poprawności przekazywania materiałów archiwalnych do właściwego archiwum państwowego.
Opublikował:Ewa Katulska
Data publikacji:2016-02-03 12:57:43
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian: