3 wrzesień, 2019  |   |   Kontrole, Rok 2019

Zakres kontroli ogólnej do której należało sprawdzenie:

– stopnia wdrożenia i przestrzegania przepisów kancelaryjno-archiwalnych;

– prawidłowości klasyfikacji i kwalifikacji dokumentacji, a zwłaszcza materiałów archiwalnych;

– rozmiaru zasobu znajdującego się w archiwum zakładowym;

– stanu fizycznego akt, ich kompletność oraz terminowość przekazania akt przez komórki organizacyjne do archiwum zakładowego;

– poprawność środków ewidencyjnych;

– poprawność udostępnienia dokumentacji;

– regularność i poprawność brakowania dokumentacji niearchiwalnej;

– kwalifikacji zawodowych i stanu odsady osobowej archiwum zakładowego;

– stanu lokalu archiwum i jego wyposażenia pod katem należytego zabezpieczenia zasobu archiwalnego przed zniszczeniem;

– terminowość i poprawność przekazywania materiałów archiwalnych do właściwego archiwum państwowego;

– stopnia wykonania zaleceń pokontrolnych.

Wytworzył: Ewa Katulska
Data wytworzenia:2019/09/03 12:16
Opublikował:Ewa Katulska
Data publikacji:2019-09-03 12:16:55
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian:

Ten wpis nie został zmieniony od czasu publikacji.